Straż 112, 998

Email: zgosp.glogow.mlp@gmail.com

Opublikowano: środa, 21, luty 2018 07:29
Super User

Regulamin przebiegu

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”

pod Patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego

w Gminie Głogów Małopolski

 

            Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim. 

 

OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa — uczniowie klas I-VI szkól podstawowych,

II grupa — uczniowie szkól podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III,

III grupa — uczniowie szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Materiały do nauki....  

Regulamin OTWP....  

 

Etap szkolny:

Terminarz:

 1. 22 marca 2018 r. w szkołach zostanie przeprowadzony test, początek 8:45 – szczegółowy plan dla szkół zostanie rozesłany przed konkursem.
 2. Zgłoszenia do 19 marca na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Forma: test jednokrotnego wyboru - w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum.
 4. Kwalifikacja do etapu gminnego - uczniowie z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wiekowej.
 5. Dotatkowo, do etapu gminnego, kwalifikuje się po 5 osób z najwiekszą ilością punktów
  z terenu gminy w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa i gimnazjum.
 6. Wyniki etapu szkolnego będą opublikowane nastepnego dnia tzn. 23 marca na stronie internetowej: http://www.zarzadgminnyosp.glogow-mlp.pl
 7. Dla szkół ponadgimnazjalnych tzn. uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy nie będzie rozgrywany etap szkolny a jedynie gminny.

Etap gminny:

Terminarz:

 1. 5 kwietnia 2018 - w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Małopolskim kolejne eliminacje, początek – 9:00
 2. Forma: test pisemny i egzamin ustny - po części pisemnej przerwa 15 min a następnie egzamin ustny z równoczesnym poprawianiem testów.
 3. Do eliminacji ustnych będą zakwalifikowane po 3 osoby z każdej grupy wiekowej, które będą odpowiadać na trzy pytania ustnie, w tym jedno praktyczne. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać max 3 pkt.
 4. Po egzaminach nastąpi przerwa 15 minutowa a po niej ogłoszenie wyników i rozdanie nagród i upominków.
 5. Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie.
  < !--[endif]-->

UWAGA!!! Dla szkół ponadgimnazjalnych nie będzie rozgrywany etap szkolny a jedynie gminny stanowiący eliminację do powiatowego. Mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich zamieszkujących Gminę Głogów Małopolski.

 

Test pisemny dla etapu szkolnego i gminnego: składa się z minimum 20 pytań,  czas trwania max 20 min (ok. 10 na pisanie), odpowiedź na pytanie może być tylko jedna. Za każdą dobrą odpowiedź będzie przyznawany jeden punkt. Ilość pytań stanowi maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać. Pytania w których zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź lub są poprawione będą uznawane za błędnie.

 

Materiały szkoleniowe można pobrać z:

http://www.zarzadgminnyosp.glogow-mlp.pl/

http://www.pogwizdowstary.osp.org.pl/

 

Do etapu powiatowego OTWP kwalifikuja się osoby z pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej. Jego rozegranie planowane jest na 13 kwietnia 2018 w Komendzie Miejskiej PSP
w Rzeszowie.

 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Odziału Gminnego OSP RP w Głogowie Małopolskim.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji
o uczestnikach konkursu w celu promocji konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia. 

 

 

Opublikowano: niedziela, 10, grudzień 2017 18:30
Super User

Uchwata nr 7/1/2017

Prezydium Zarzqdu Glównego

Zwiqzku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 pażdziernika 2017 roku

w sprawie  zmiany  regulaminu  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Mlodzież Zapobiega Pożarom”

 

Na podstawie §25 pkt 9 Statutu Związku OSP RP, w związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie Prawo Oświatowe, Prezydium Zarzqdu Głównego Zwiqzku OSP RP postanawia wprowadzić następujące zmiany do regulaminu konkursu przyjętego swoją uchwałą 94/18/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku

§1

W Pkt III. Uczestnicy dotychczasowe zapisy zastąpił treścią:

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa — uczniowie klas I-VI szkól podstawowych,

II grupa — uczniowie szkól podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III,

III grupa — unczniowie szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjlanych.

 

W kolejnym finale centralnym OTWP mogą uczestniczyć (w tych samych grupach wiekowych) zwycięzcy  finału  centralnego  z roku poprzedniego,  bez potrzeby  udziału  w eliminacjach ( zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca).

§2

Upowszechnia treść zmiany regulaminu o której mowa w §1 w formach dostqpnych dla cztonków Zwiqzku oraz uczestników konkursu.

§3

Powierza wykonanie uchwaly Zarządowi Wykonawczemu Zwiqzku OSP RP

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w okresie przejściowym  tj. w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19.

 

 

Przewodniczący Posiedzenia

Prezes ZG ZOSP RP 

Waldemar Pawlak

 

Opublikowano: niedziela, 19, marzec 2017 21:27
Super User

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

Ta strona poświęcona jest Ogólnopolskiemu Turniejowi Wiedzy Pożarniczej. Będziemy na niej zamieszczać materiały szkoleniowe propagujące wiedzę pożarniczą wśród młodzieży. 

 

Tegoroczna edycja Turnieju OTWP zostanie rozegrana: 

* Etap szkolny 30 marca o godzinie 8:45 - zgłoszenia do 26 marca !!!

* Etap gminny 7 kwietnia o godzinie 9:00 - Dom Kultury w Głogowie Małopolskim. 

 

 

Jury składające się z członków Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP postanawia: 

Do etapu gminnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, zakwalifikowali sie zwyciężcy konkursu szkolnego i gimnazjalnego oraz 5 osób z najwiekszą ilością punktów. 

Konkurs będzie dwuetapowy: test pisemny i egzamin ustny - po części pisemnej przerwa a następnie egzamin ustny. 

Test pisemny jest odrębny dla każdej grupy wiekowej. Na teście pisemnym nie dopuszczalne są poprawki. 

Do finału ustnego przechodzi 3 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście pisemnym. 

Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. 

 

Regulamin i materiały szkoleniowe: 

Regulamin OTWP 2017...  
Materiały szkoleniowe OTWP 2017...  
Zbiór przykładowych pytań... -->>  odpowiedzi do pytań

 

UWAGA!!! Dla szkół ponadgimnazjalnych nie będzie rozgrywany etap szkolny a jedynie gminny stanowiący eliminację do powiatowego. Mogą w nim brać udział wszyscy uczniowie szkół średnich zamieszkujących Gminę Głogów Małopolski. 

Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017 07:24
Super User

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Etap Gminny

 

Głogów Młp 2017

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Lp

Imię i Nazwisko

Liczba punktów

Szkoła

1

Konrad Kozdrański

51

ZS Pogwizdów Nowy

2

Agnieszka Zięba

50

ZS Przewrotne

3

Zuzanna Hess

49

ZS Pogwizdów Nowy

4

Jakub Dziubek

48

ZS Przewrotne

5

Kinga Safin

35

ZS Pogwizdów Nowy

6

Iga Nowak

35

ZS Pogwizdów Nowy

7

Anna Krzak

33

ZS Pogwizdów Nowy

8

Kacper Dziubek

32

ZS Przewrotne

9

Damian Mucha

32

ZS Pogwizdów Nowy

10

Mikołaj Szyszka

30

ZS Głogów Młp.

11

Klaudia Pokrywa

28

ZS Rudna Mała

12

Gabriela Gagat

27

ZS Przewrotne

13

Konrad Delikat

27

ZS Wysoka Głog.

14

Wiktor Rzucidło

23

ZS Wysoka Głog.

15

Julia Krasoń

19

ZS Budy Głog.

 

 

 GIMNAZJUM

 

Lp

Imię i nazwisko

Liczba punktów

Szkoła

1

Arkadiusz Bembenek

48

ZS Przewrotne

2

Wiktoria Organiściak

46

ZS Przewrotne

3

Justyna Majka

45

ZS Przewrotne

4

Gabriel Bułaś

33

ZS Wysoka Głog.

5

Kamila Sałata

33

ZS Głogów Młp.

6

Jakub Nabożny

31

ZS Wysoka Głog.

7

Magdalena Rębisz

25

Gimnazjum LO

8

Anita Sałata

25

Gimnazjum LO

9

Kacper Ślęzak

25

ZS Wysoka Głog.

10

Adam Balawender

21

ZS Wysoka Głog.

11

Hubert Pastuła

21

ZS Budy Głog.

12

Artur Migut

21

ZS Wysoka Głog.

13

Zuzanna Pajowska

20

Gimnazjum LO

14

Piotr Rębisz

20

Gimnazjum LO

15

Katarzyna Kycińska

19

ZS Głogów Głog.

16

Filip Oszust

19

ZS Głogów Młp

17

Martyna Kowalik

19

Gimnazjum LO

18

Hubert Gomółka

16

ZS Głogów Młp.

19

Aleksandra Kołodziej

14

Gimnazjum LO

 

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

Lp

Imię i Nazwisko

Liczba punktów

Szkoła

1

Kamil Walczewski

51

II LO Rzeszów

2

Kamila Zięba

50

II LO Rzeszów

3

Tomasz Kamyk

43

ZSS Rzeszów

4

Patryk Drapała

33

ZDZ Rzeszów

5

Małgorzata Twardowska

26

LO Głogów Młp.

6

Dorota Noworolska

26

LO Głogów Młp.

7

Hubert Piekarski

21

ZSS Rzeszów

8

Justyna Grzywacz

16

LO Głogów Młp.